Novosti

Otvoren šesti javni poziv Challenge fonda

Gospodarski subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske po šesti put mogu aplicirati za bespovratna sredstva iz Challenge fonda.

Javni poziv je otvoren do 12. veljače 2021. godine do 16:00 sati.

Raspoloživi fond za ovaj poziv je oko 420.000 EUR. Sredstva su namijenjena gospodarskim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrirani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. Aplikanti moraju osigurati i minimalno vlastito sudjelovanje od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može biti kraća od 3 mjeseca niti duža od 6 mjeseci.

Sve pristigle prijave biti će ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija - inovativnost, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. Prilikom evaluacije, prednost imaju vlastite inovacije gospodarskih subjekata u odnosu na nabavku gotovog inovativnog rješenja proizvoda ili nabavljene tehnologije, koje će doprinijeti razvoju novog proizvoda, usluge ili procesa na tržištu, te imati širu društvenu korist.

Prijave na ovaj poziv moraju biti podnesene isključivo u elektronskoj formi na web stranici www.c2c.ba u skladu s uputama koje se nalaze u dokumentu Vodič/Smjernice za aplikante. Ovaj dokument je sastavni dio Aplikacijskog paketa kojeg možete preuzeti na ovom linku. 

Za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda na prethodnih 5 poziva prijavljeno je 2.574 aplikacija. Do sada je implementirano 89 projekata koji su podržani sa oko 1.816.000 eura, a u toku je implementacija još 70 projekata.

Ukupni rasploživi Challenge fond je oko 3,9 miliona eura.

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to Change koji financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju /Sida/, a provode ga Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske. Partner u projektu je i region Ostergotland, Istočna Švedska.

Motorola Solutions: Grantovi za neprofine organizacije

Motorola Solutions Foundation nastoji donijeti korist zajednicama u kojima posluje.

Kompanija to postiže davanjem strateških grantova, stvaranjem jakih partnerskih odnosa u zajednici i poticanjem inovacija.

Motorola Solutions Foundation dodjeljuje donacije neprofitnim organizacijama širom svijeta.

Rok za dostavljanje prijava je 1. veljače 2021. godine.

Više informacija možete pogledat ovdje

Otvoren javni poziv za apliciranje projektima u okviru programa EU4ALL

EU4ALL je program Europske unije kreiran da pruži pomoć lokalnim zajednicama/općinama prilikom realizacije građevinskih intervencija (manjeg i srednjeg intenziteta) koje će unaprijediti uvjete za rad djece u školama, zatim život mladih, starijih građana i manjina te najranjivijih grupa kroz unaprjeđenje pristupačnosti  mjestima i objektima u kojim borave kroz rekonstrukciju, adaptaciju i nabavku opreme.

U skladu sa prioritetima, na poziv se može aplicirati projektima u tri lota:

 • LOT 1: Rekonstrukcija i adaptacija objekta i/ili javnih površina lokalnih zajednica i/ili nabavka potrebne opreme i/ili zaliha koje su potrebne za ugodnije okruženje za učenje/zajednicu za školovanje djece, mladih, starijih građana, ranjivih grupa i manjina.
 • LOT 2: Organizacija tematskih događaja/obuka/radionica koji su povezani s različitim aspektima procesa EU integracije, a koji će se organizirati od strane lokalne zajednice za javne institucije kao i za organizacije civilnog društva.
 • LOT 3: Aktivnosti promocije/podizanja svijesti koje su u vezi s procesima EU integracija, a koje će se organizirati od strane lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i biti medijski propraćene.

Prihvatljivi aplikanti mogu biti javna neprofitna tijela i organizacije uspostavljeni u Bosni i Hercegovini.

Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za financijska sredstva u okviru poziva koja se kreću od minimalnih 70 % do 100 % od planiranog budžeta projekta i to na sljedeće iznose:

 • LOT 1: 1.700.000 eura
 • LOT 2: 150.000 eura
 • LOT 3: 150.000 eura

Rok za apliciranje je 16. veljače 2021. godine do 12:00 sati.

Detaljnije informacije o javnom pozivu i potrebna dokumentacija za apliciranje može se pogledati i preuzeti OVDJE.

OBJAVLJEN TREĆI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU IPA II PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE BIH - CRNA GORA 2014.-2020

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, Treći poziv za projekte“ koji se financira iz sredstava pretpristupne pomoći za ovaj program.

Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na sljedećim web stranicama:

http://europa.ba/?page_id=320  i

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Da bi aplicirali na ovaj poziv aplikanti se moraju registrirati u sustav PADOR, dostupan na web stranici: http://ec.europa.eu/europeaid/pador  , dok se prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sustava koji je dostupan na sljedećoj web adresi: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect , koristeći upute date u PROSPECT Uputstvu za korisnike.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 09.02.2021. godine u 16:00 sati (Briselsko vrijeme).

Informativni sastanak o ovom javnom pozivu za podnošenje prijedloga projekta održati će se online 12. siječnja 2021. godine u 11:00 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenoj web stranici programa http://cbc.bih-mne.org

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava

Na temelju članka 7. stavak (3) i (4) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 11/20, 13/20 i 23/20), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za

refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi projekata na

otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju

Bosni i Hercegovini

1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Županije Zapadnoherecgovačke koje su uspješno ostvarile prijavu projekta na otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini da podnesu zahtjev za refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi apliciranog projekata.

2. Visina potpore za prijavljen projekt iznosi do 2.000,00 KM po jednoj prijavi.

3. Pravo korištenja ovih financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje:

 • su registrirane u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
 • su uspješno ostvarile prijavu projekta naotvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini,
 • dostave uredno popunjen Obrazac zahtjeva (Obrazac 1) za potporu nakon uspješno prijavljenog projekta.
 • Prijava potencijalnih korisnika vrši se na sljedeći način:
 •  Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnositelja zahtjeva.
 • Ministarstvo gospodarstva zadržava pravo produljenja roka za dostavljanje zahtjeva.
 • Ministarstvo gospodarstva će s podatcima iz zaprimljene dokumentacije postupati u skladu s propisima iz zaštite osobnih podataka.
 • Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti u Ministarstvu  – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162 od 9:00 do 14:00 sati, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevnim novinama “Večernji list”.

Otvoren treći javni poziv projekta Europske unije EU4AGRI: 3,5 miliona KM bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Projekt Europske unije EU4AGRI objavio je javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolirane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, te stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta.

Ovaj javni poziv je treći po redu objavljen kroz projekt EU4AGRI kako bi se podržao ruralni razvoj, osobito u periodu trajanja COVID-19 pandemije i oporavka od krize prouzrokovane njom.

Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, obrti/poduzetnici, zadruge i poduzeća koja se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka; proizvodnja mesa;  uzgoj žitarica i uljarica; uzgoj voća uključujući vinogradarstvo i masline; uzgoj povrća (povrtlarstvo) i proizvodnja jaja. Podnositelji mogu podnijeti prijave isključivo samostalno.

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom javnom pozivu iznose do 3,5 miliona KM. Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 30.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a). Za svaku investiciju  podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 35% od ukupnog iznosa investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanciranje iznosi minimalno 20%.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2021. godine do 15:00 sati.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Informacije o načinu popunjavanja i dostavljanju prijave se nalaze u dokumentu Smjernice za podnositelje prijava.

Preuzmite dokumentaciju:

Prilog 1- Prijavni Obrazac

Prilog 2 – Jednostavni poslovni plan – Opisni dio

Prilog 2 – Složeni poslovni plan – Opisni dio

Prilog 2a – Jednostavni poslovni plan za mjeru podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva (primarna proizvodnja)

Prilog 2a – Složeni poslovni plan za mjeru podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva (primarna proizvodnja)

Prilog 3 – Pismo namjere za sufinanciranje projekta (primjer)

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete ih kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Potpisan sporazum o suradnji JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG

Dana 5.11.2020 u Širokom Brijegu voditeljica projekta Lucija Kvesić i ravnatelj Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke HERAG Radoslav Luburić potpisali su sporazum o suradnji na projektu „YOUth drive“ .

Ravnatelj HERAG-a gospodin Radoslav Luburić ovom prilikom je izrazio punu podršku projektu YOUTH DRIVE koji će doprinijeti razvoju društvene zajednice i podizanju svijesti građana o važnosti pravilnog upravljanja otpadom, i očuvanju okoliša. Osim toga istakao je značaj i pohvalio predstavnike udruge EKO ZH , koji su kao prvi predstavnici nevladinog sektora u Županiji Zapadnohercegovačkoj uspjeli pripremiti ovako vrijedan projekt i dobiti sredstva od Europske unije, te da u svom radu uvijek mogu računati na podršku HERAG-a.

Nakon potpisivanja sporazuma djelatnici obje institucije su održali radni sastanak na kojem su razmotrene mogućnosti zajedničkog nastupa na javnim pozivima koji su otvoreni, odnosno koji se očekuju u narednom razdoblju.

Projekt punog naziva „YOUth Drive – Program for raising awareness on proper waste management and empowering legislators for taking action“ financira Europska unija kroz program prekogranične suradnje IPA CBC Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020 . Projekt provodi Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH sa projektnim partnerom NVO Naša Akcija iz Crne Gore.

Projekt obuhvaća područje Županije Zapadnohercegovačke (Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg) u Bosni i Hercegovini, te područje Boke Kotorske (Herceg Novi, Tivat i Kotor) u Crnoj Gori.

Ukupna vrijednost projekta je EUR 279.200,48, a njegovo trajanje je 18 mjeseci.

 

Otvoren javni poziv projekta Europske unije EU4AGRI: 2,55 miliona km za podršku investicijama u ruralni turizam u BiH

Projekt Europske unije EU4AGRI objavio je danas javni poziv vrijedan 2,55 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnositelj prijave i minimalno tri partnera. Podnositelj prijave može biti jedinica lokalne samouprave, poduzeće ili obrt koji se bave pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda.

Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) ovisno od broja članova u partnerstvu. Za svaku investiciju  podnositelj prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 15% od ukupnog iznosa investicije.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu ovdje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. prosinac 2020. godine do 15:00 sati.

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Potpisan ugovor na projektu „HeritageREVIVED“

15.10.2020. godine potpisan je ugovor o početku projekta između JU Razvojne agencije ŽZH-HERAG i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Republike Hrvatske. Riječ je o ugovoru na projektu „HeritageREVIVED“.

Danas, 22.10.2020. godine potpisan je ugovor o partnerstvu između Grada Ljubuškog i JU Razvojne agencije ŽZH-HERAG na navedenom projektu. Potpisali su ga v.d. gradonačelnik Vedran Markotić ispred Grada Ljubuškog i ravnatelj Radoslav Luburić ispred Razvojne agencije ŽZH-HERAG.

0-02-0a-c4667e5611b49c336408e80578960bfaa776f2f426d905018115f5d33a3ac08f_30b26e43.jpg

Glavni cilj projekta je diverzificirati i promovirati kulturnu turističku ponudu povijesnih gradova zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturom i turizmu iskustva, novim i poboljšanim turističkim objektima i turističkoj infrastrukturi.

Specifični cilj: Jačati i diverzificirati turističku ponudu prekograničnim pristupima i omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine.

Vodeći partner: JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG

Partneri na projektu: Grad Ljubuški (BIH), Grad Solin (HR), Županijska uprava za ceste Split (HR), Općina Ulcinj (MNG)

Ukupan proračun: 1.965.441,19 Eura

Projekt se bavi zajedničkim prekograničnim izazovom integriranja u ponudu održivog kulturnog turizma i upravljanja lokalitetima kulturne baštine, posebno onim arheološkim koji su smješteni na periferiji urbanih područja, koja su često fizički ugrožena, zanemarena, nepristupačna ili slabo dostupna, a koja su slabo predstavljena i promovirana.

Glavni ishodi projekta su:

-Razvoj i promocija novog zajedničkog turističkog proizvoda (VR obnova Rižnica, Gračina, Muzeja Stari grad Ulcinj i lokaliteta Shas),

-Izgrađen i opremljen posjetiteljski centar na rimskom vojnom logoru Gračine,

-Stari grad Ljubuški obnovljen i predstavljen,

-Posebno modernizirana izložba muzeja u Ulcinju,

-Nalazište Rižinice arheološki je istraženo, sačuvano i prezentirano zajedno s odmorištem izgrađenim za prezentaciju lokaliteta Rižinice za turiste.

-Obnova i prezentacija arheološkog nalazišta Svač.

-Zajednička medijska kampanja

-Tematska regionalna konferencija

Ravnatelj JU Razvojne agencije ŽZH-HERAG Radoslav Luburić istaknuo je kako se obnavlja središnji dio kule, popularno zvane Herceguša, braniča  kule, i jugoistočnog bedema. Posjetiteljski centar će se nalaziti u sklopu rimskog vojnog logora Bigeste. Centar će sadržavati svojevrsni arheološki muzej s nalazištima iz doba antike. Kroz 3D naočale moći će se vidjeti virtualna stvarnost, odnosno nekadašnji izgled rimskog vojnog logora. Bit će tu replike rimskih vojnika i vojne opreme. Izgradit će se kongresna dvorana. Posjetiteljski centar na rimskom nalazištu Bigeste Gračinama, vrijedan 318.000 eura. 

0-02-05-fe8dccbbf3ae0426bd915d2cab1ddc67ce97495c1750d3c4b04049103e15e0e8_4b8e41ca.jpg

 

Javni poziv za obuku – CNC programer/operater u Tehnološkom parku Posušje

Fondacija Tehnološki park Posušje raspisala je Javni poziv za obuku za CNC programera/operatera, a tekst Javnoga poziva vam šaljemo u prilogu.

Ovim putem koristimo priliku te vas pozivamo na „Dan otvorenih vrata Fondacije Tehnološki park Posušje“ koji će se održati u petak 16. listopada 2020. godine u vremenu od 14:00-19:00 sati. U sklopu „Dana otvorenih vrata” zainteresiranoj javnosti biti ćemo na raspolaganju za razgovor i informiranje o djelovanju Fondacije te ćemo pružati odgovore zainteresiranim kandidatima u vezi s detaljima Javnog poziva.

Izjave za medije predviđene su za 14:30 sati. U ovo vrijeme na raspolaganju će biti i inovator Mario Ljubičić koji se za izradu dijela svog pametnog električnog bicikla koristio kapacitetima Tehnološkog parka Posušje.

Riječ je o obuci koja obučava cnc operatere koji su iznimno traženo zanimanje na tržistu rada. Obuka se održava po puno povoljnijoj cijeni od tržišne.

Javni poziv za obuku

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: [email protected]
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631