Novosti

Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu – INTERVENTNA SREDSTVA

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19).

Interventna sredstva odobravat će se iz sljedećih transfera:

 • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
 • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
 • Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture
 • Transfer za sport od značaja za Federaciju
 • Transfer za mlade

Federalno ministarstvo kulture i sporta će sredstva raspoređivati do 31. 12. 2019. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Adresa za dostavu aplikacija:
Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ – „Naziv transfera“.

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu – Interventna sredstva

EU4BUSINESS – JAVNI POZIV POTENCIJALNIM KORISNICIMA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA MJERU PODRŠKE INVESTICIJAMA U PRERAĐIVAČKE KAPACITETE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Objavljen je EU4Business - Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Svrha ovog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednih-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprjeđenje  kvalitete proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, uvođenje standarda kvalitete, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih-prehrambenih proizvoda mogu biti:

 1. Obrti, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a planiraju da kroz ovaj javni poziv investiraju u preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 2. Obrti, poduzetnici, zadruge i preduzeća  koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambenih proizvoda prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na sljedeće poljoprivredne pod-sektore:

 • prerada povrća,
 • prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo,
 • prerada mlijeka,
 • prerada mesa.

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznose do 2,550,000 KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145,000 KM do 290,000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekt podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa predložene investicije (50% sufinanciranje podnositelja prijave i 50% sufinanciranje kroz mjeru podrške)Sufinanciranje mora biti novčano te se sudjelovanje neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. rujna 2019. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete se obratiti putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekt “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentiranim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacijske i komunikacijske tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četverogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno financira Europska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju te ruralni razvoj.

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju:

Smjernice za javni poziv

JAVNI NATJEČAJ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini za projekte: Izgradnja poduzetničkih zona i Pružanje monitoring usluga za subjekte malog gospodarstva.

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce za navedene projekte.

JAVNI NATJEČAJ 2019

IZGRADNJA PODUZETNIČKIH ZONA - 2019

Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga

Obrazac projektnog prijedloga

Prilog I - Plan aktivnosti

Prilog II - Budžet projekta

Prilog III - Logistički okvir

Prilog IV - Administrativni i financijski podaci

Prilog V - Pismo namjere

Prilog VI - Popis aktivnih gospodarskih subjekata u poduzetničkoj zoni

Prilog XIII - Ugovor- zone

Prilog XIV - Obrazac tehničkog i financijskog izvješća

PRUŽANJE MONITORING USLUGA ZA SUBJEKTE MALOG GOSPODARSTVA

Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga 

Zahtjev za uključivanje u projekt

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Prijave se dostavljaju zaključno sa 30.08.2019. godine (petak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

EU4BUSSINES - JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PARTNERSTVA U OBLASTI IZVOZNO-ORIJENTIRANIH SEKTORA

Objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora.

Svrha ovog poziva je da se poboljša konkurentnost izvozno-orijentisanih sektora u Bosni i Hercegovini. Stoga je 3 miliona eura bespovratnih sredstava dostupno za izvozna partnerstva. Ova sredstva će podržati projekte kojima se podstiču:

 • Inovacije: sposobnost dodavanja vrijednosti proizvodima/uslugama putem novih pristupa
 • Saradnja: zajednički napori sektorskih aktera unutar poslovnih mreža, klastera, i sl.
 • Digitalizacija: korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • Poslovno okruženje: dostupnost usluga za razvoj poslovanja koje se bave prethodno navedenim temama (inovacije, saradnja, digitalizacija)

Inovacija zahtijeva kontinuirano ulaganje u tehnologiju, upravljačke pristupe i vještine zaposlenih. Mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) koja međusobno razmjenjuju znanje i – gdje je to moguće – investiraju zajedno, moći će smanjiti troškove inovacija i ubrzati njihov razvoj (zajedničke investicije u npr. u centre za obuku, laboratorije za testiranje standarda kvalitete, i sl.). Stoga, ovaj poziv podržava partnerstva umjesto pojedinačnih podnosilaca zahtjeva.

Krajnji korisnici bit će MMSP i poduzetnici. Rezultati provedenih projekata će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza kod podržanih MMSP-a, novim uslugama poslovnog razvoja te njihovom upotrebom od strane krajnjih korisnika, kao i uklonjenim preprekama za inovacije i rast.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od slijedećih ekonomskih sektora:

 • Metaloprerađivačka i mašinska industrija
 • Drvoprerada
 • Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

MMSP-ovi regitrovani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji. IKT je prihvatljiv kao međusektorski element u okviru ovog poziva (u kombinaciji sa jednim od ciljanih proizvodnih sektora).

Poziv podržava razvoj privatnog sektora u BiH. Stoga, podnosioci prijava (vodeći i ko-aplikanti) moraju biti registrirani kao pravna lica u BiH (prije 01.01.2016.godine). Prihvatljivo područje je cjelokupna teritorija BiH. Više detalja o podobnosti možete naći u Smjernicama za podnosioce zahteva.

Informativne sesije će se održati u skladu sa slijedećim planom:

 • Zenica, Hotel Zenica, 09.07.2019. godine, u 11:00
 • Doboj, Hotel Park, 11.07.2019. godine, u 11:00
 • Brčko distrikt BiH, Hotel Jelena, 12.07.2019. godine, u 11:00
 • Prijedor, Hotel Prijedor, 16.07.2019. godine, u 11:00
 • Široki Brijeg, Hotel Park, 19.07.2019. godine, u 11:00

Sve zainteresirane strane su pozvane da prisustvuju informativnim sesijama.

Sve kvalificirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do petka, 30.08.2019. godine do 16:00. Prijedlozi projekata u vezi sa ovim pozivom će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za aplikante, koje se mogu preuzeti sa sljedećeg aplikacionog portala: eu4business.ba

EU4Business jača kapacitet BiH za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekat zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Dokumenti:

OTVOREN 4. JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA CHALLENGE FONDA

Gospodarski subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, po četvrti put imaju priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda.

Fond raspolaže ukupnim iznosom od oko 3 miliona eura, a indikativni iznos sredstava u okviru četvrtog poziva je 800.000 eura. Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrirani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije zrelih gospodarskih subjekata do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. 

Aplikanti moraju osigurati i minimalno vlastito sudjelovanje od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci. Sve prijave na javni poziv biti će ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija: inovativnost poslovne ideje, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. Aplikacije se podnose isključivo u elektronskoj formi u skladu s uputama koja se nalaze u dokumentu Smjernice/Vodič za aplikante, koji su sastavni dio Aplikacijskog paketa kojeg možete preuzeti OVDJE.

Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme će biti uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene mail-om neće razmatrati.

Rok za podnošenje aplikacija je 16. srpnja 2019. godine do 16:00 sati.

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to Change - C2C koji financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida/Veleposlanstvo Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska. Projektom je planirano ukupno pet javnih poziva. U okviru prva dva podržano je 58 gospodarskih subjekata iz BiH i Švedske ukupnim iznosom granta od 1,3 miliona eura. Realizacijom ovih projekata omogućeno je otvaranje 300 novih radnih mjesta. U tijeku je proces ugovaranja sa 50 gospodarskih subjekata čije su projektne ideje odobrene u okviru trećeg javnog poziva.

Poziv za podnošenje prijedloga: Grant shema Sedra projekta

Stalna radna skupina za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Europi u partnerstvu s Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) u okviru projekta „Podrška gospodarskoj diversifikaciji ruralnih područja u jugoistočnoj Europi (SEDRA)“ otvara poziv za prijedloge u okviru Grant Sheme za prekogranične regije: Drina-Tara, Drina-Sava i Krš.

Opći cilj ABD Grant sheme u okviru SEDRA projekta je doprinijeti diversifikaciji gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima JIE, kroz jačanje odabranih vrijednosnih lanaca u specifičnim prekograničnim regijama. Cilj sheme bespovratnih sredstava je razviti održive poslovne modele u strukturno slabim pograničnim regijama kroz poboljšanje proizvodnje, prerade i marketinga tradicionalnih proizvoda (što uključuje poljoprivredne i prehrambene proizvode životinjskog i biljnog podrijetla, npr. Žitarice, povrće, voće, meso i mesne proizvode). , jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, ljekovito i biljno bilje itd.), nedrvni šumski proizvodi, kulinarske tradicije i seoski turizam.

Potpora će biti dostupna privatnim, građanskim i javnim subjektima iz sljedećih zemalja i općina u prekograničnim regijama:

Prekogranična regija "Drina-Tara" (zemlje i općine):

Srbija: Ljubovija, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Čajetina i Užice;

 Crna Gora: Bijelo Polje i Pljevlja;

 Bosna i Hercegovina: Višegrad, Rudo, Goražde, Srebrenica, Bratunac i Milići;

Prekogranična regija "Drina-Sava" (zemlje i općine):

Bosna i Hercegovina: Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Brčko Distrikt i Donji Zabari;

 Srbija: Sremska Mitrovica, Šid, Bogatić, Loznica i Šabac;

Prekogranična regija "Krsh" (zemlje i općine):

Crna Gora: Herceg Novi, Tivat, Kotor i Nikšić

 Bosna i Hercegovina: Ljubuški, Čitluk, Stolac, Čapljina, Ravno, Neum, Berkovići, Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Trebinje.

Sažetak projekta zajedno s traženom dokumentacijom podnosi se elektronički na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 19.08.2019. U 16:00 sati.

 http://seerural.org/news/abd-grant-scheme-open-call-for-proposals/

JAVNI NATJEČAJ FMRPO-ROK ZA PRIJAVU ISTJEČE 21.LIPNJA.2019.GODINE

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je objavilo Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini.

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

JAVNI KONKURS - GRANT 2019

1.Poticaj inovatorima - pojedincima

- SMJERNICE 

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava-o-realizaciji-projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

2.Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim  institucijama

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta-I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka-I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama-I-3

 1. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

4.Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

-  Izjava o neuvođenju standarda

 1. Poticaji opstanku starih i tradicionalnih zanata

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 1. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 1. Poticaj novoosnovanim subjektima MSP-a

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 1. Jačanje konkurentnosti  MSP

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Budzet

Plan_aktivnosti

- Pismo_namjere_o_minimalnom_iznosu_sufinansiranja_I-1

- Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticaj malog gospodarstva ŽZH

Na temelju članka 9. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/19), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja
malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

PREDMET POZIVA

            Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2019. godini, a sukladno članku 4. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

     SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za:

 1. subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici). Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita. Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja su podignuta u 2018. i 2019. godini i koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8%.
 2. promociju i razvoj lokalne zajednice i malih poduzetnika, unaprjeđenje turističke infrastrukture i jačanje kapaciteta lokalnih pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu, fokusirajući se na integrirani turistički razvoj i nove male poduzetnike u sektoru turizma.
 3. podršku razvoju inovacija do novog proizvoda.

            Ostvareni poticaju služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

KORISNICI POTICAJA

 1. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06 i 25/09), registrirani sukladno odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 45/11) i sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15) koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.
 2. Fizičke i pravne osobe koje su registrirale svoje objekte, do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po ovom Programu u svrhu turističko-ugostiteljske djelatnosti s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
 3. Fizičke i pravne osobe čija je djelatnost širenje i promicanje inovatorstva i primjena  inovacija u gospodarstvu s prebivalištem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA

 1. a) Za poticaj razvoja malog gospodarstva Županije su:
 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje zaposlenosti i
 • broj zaposlenih.
 1. b) Za poticaj pružatelja usluga u ugostiteljstvu i turizmu su:
 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje smještajnih kapaciteta i
 • unaprjeđenje poslovanja putničkih/turističkih agencija.

c)Za podršku i razvoj inovacija novog proizvoda su:

 • tržišni i razvojni potencijal inovacije u pripadajućoj gospodarskoj grani,
 • dovođenje inovacije do proizvoda,
 • izvori-način financiranja,
 • priznanja na sajmovima i izložbama inovacija,
 • ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS) i
 • dosadašnji poticaji od strane Ministarstva  . 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev (prijavu) iz članka 15. ove Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. a) Za poticaje iz članka 4. točka a):
 • program/projekt na temelju kojeg su ostvarili kredit i/ili Ugovor o kreditu sa komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita) iz kojeg je vidljiva namjena odobrenih kreditnih sredstava,

potvrdu banke o redovnoj otplati kredita sa obveznim pregledom i ukupnim iznosom obračunatih i naplaćenih kamata za svaku godinu za koju se traži subvencija djela troškova kamate po osnovu kredita,

 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.
 1. b) Za poticaje iz članka 4 točka b):
 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.
 1. c) Za poticaje iz članka 4. točka (c):
 • rješenje o registraciji ne starije od  šest mjeseci,
 • ID broj,
 • bilanca stanja i uspjeha za prethodnu godinu koja treba biti pozitivna,
 • dokaz o stupnju pravne zaštite inovacija sukladno Zakonu o patentu (Službeni glasnik BiH, broj: 53/10) ,
 • popis i dostava kopija dobivenih priznanja (ukoliko ih ima),
 • obrazac projekta,
 • za fizičke osobe potvrdu o prebivalištu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (CIPS),
 • potvrda iz banke o otvorenom transakcijskom računu aplikanta.

            Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

            Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) www.mg-zzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE

            Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom “Zahtjev za poticanje razvoja malog gospodarstva”

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 • naziv – ime podnositelja prijave,
 • adresu i kontakt telefon,
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

            OBRADA ZAHTJEVA I IZBOR

            Ocjenjivanje i rangiranje prijava/zahtjeva pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj malog gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.

            Povjerenstvo razmatra prijave zaprimljene na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih prijava za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženim mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).

            Ministar razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o izboru korisnika.

            Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

S odabranim korisnicima dobivenih sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

OSTALE INFORMACIJE

            Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ukoliko aplikanti podnesu zahtjeve koji su nakon obrade u ukupnom iznosu veći od planiranih iznosa za ovu namjenu Ministarstvo moze donijeti prijedlog Odluke da se svim aplikantima koji ispunjavaju tražene uvjete odobre poticajna sredstva s razmjerno ukupnim planiranim sredstvima za ovaj Program.

Ministarstvo zadržava pravo da prijave aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv ili da odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije zaključenja Ugovora.

U postupku ovog javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju a prispjela dokumentacija se neće vraćati.

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2019. godine ili do utroška sredstava planiranih za poticaj.

JAVNI POZIV ZA 2019Preuzmi

Prijavni obrazac za MSPPreuzmi

Prijavni obrazac za podršku razvoju inovacijaPreuzmi

Prijavni obrazac za turističke subjektePreuzmi

PROGRAM ZA 2019

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631