Novosti

Ravnatelj HERAG-a Radoslav Luburić sudjelovao na 10. Gospodarskom forumu općine Žepče.

 

 

 

 

Više od 100 predstavnika malih i srednjih poduzeća, domaćih i međunarodnih organizacija u BiH prisustvovalo je  10. Gospodarskom forumu općine Žepče koji je održan 19.10.2023. godine u organizaciji  Razvojne agencije Žepče zajedno s partnerima Ministarstvom privrede Zeničko-dobojskog kantona, projekta USAID Dijaspora Invest i Općine Žepče.

 

Središnja tema događaja bila je „Međunarodni izvori financiranja – prilike za MSP sektor u Bosni i Hercegovini“ u okviru koje su održane tri panel diskusije pod nazivom „Kako grant sredstva potiču poslovni razvoj?“, „Ekonomska suradnja s dijasporom – prilika za razvoj!“, i „BiH na putu u EU-Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projekte“.

 

Pozdravne riječi uputili: su Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče, Općinski  načelnik Mato Zovko i ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić.  Od strane domaćina istaknuta je potreba jačanja razvojnih agencija BiH za pripremu i provedbu EU projekata, osiguranje uvjeta za korištenje dostupnih, a neiskorištenih EU fondova i druge međunarodne novčane pomoći za mikro, mala i srednja poduzeća u BiH, kao i uspostava decentraliziranog sustava programiranja sredstava što je najefikasniji način za veću i bržu apsorpciju sredstava iz EU fondova.

 

Ravnatelj HERAG-a Radoslav Laburić  sudjelovao je u okviru  trećeg panela na temu „BiH na putu u EU-Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projekte“ zajedno s predstavnicima JU Županijska razvojna agencija Osječko-baranjska županija, direktor Denis Ćosić, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, Kenan Kesić, i  Delegacija EU u BiH – Vesna Grković, programska menadžerica u Delegaciji EU u BiH. Fokus je bio na institucionalni okvir razvojnih agencija koji u BiH nikada nije reguliran što je dodatni problem za rad ovih važnih organizacija kada su EU fondovi u pitanju.

 

Zadatak 10. Gospodarskog foruma općine Žepče bio je da se potaknu mala i srednja poduzeća da više sudjeluju u projektima međunarodnih organizacija u BIH, da apliciraju sa kvalitetnim projektima, i korištenjem bespovratnih sredstava povećaju vlastitu konkurentnost i poziciju na tržištima. Također, da javni sektor prepozna svoju ulogu u kreiranju i realizaciji  inicijativa za poboljšanje poslovnog okruženja za rast i razvoj MSP-a u BiH kroz oblast međunarodne suradnje i veću dostupnosti međunarodnih financijskih sredstava za MSP sektor u BiH, i gospodarstvo u cjelini.

 

Forum je  uključio B2B poslovne susrete, gdje je 50-tak  kompanija dobilo priliku da razmjene međusobna iskustva i uspostave bliže kontakte.

 

 

 

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631