Projekti

Heritage REVIVED

Projekt: HeritageREVIVED
Naslov projekta: Očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na periferiji urbanih područja

Glavni cilj: Diverzificirati i promovirati kulturno-turističku ponudu povijesnih gradova zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturim turizmom i turizmom doživljaja te uspostavom nove i poboljšanjem postojeće turističke infrastrukture.

FORT-NET

Projekt FORT-NET – ''Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori'', odobren je u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020). Nositelj projekta (koordinator) je Grad Ljubuški. U projektu kao partner sa BIH strane sudjeluje JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG. U projektu kao partneri  sa strane Crne Gore sudjeluju Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

AdriaWealth - Klasterizacijski i kapitalizacijski projekt za Održivi Turizam u Jadranskom području

AdriaWealth je projekt koji kapitalizira rezultate prethodnih projekata koje je financirao IPA Adriatic Program, sa svrhom da olakša postizanje EUSAIR akcijskog plana za sektor Održivog Turizma. AdriaWealth je odobren od strane Upravljačkog tijela IPA Adriatic Programa 2007-2013, na zadnjem pozivu posvećenom kapitalizacijskim projektima na osnovi EUSAIR-a, Europskoj strategiji za Jadransko-jonsku makro regiju, a to se odnosi na prioritet br. 2. Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika, mjera 2.4. Održivi Turizam. (EUSAIR Stup br. 4. Održivi Turizam). Dodijeljeni proračun za projekt iznosi € 1.199.866,00.

Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“

O PROJEKTU

Projekt Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“ financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta je 466.933,55 EUR.

Nositelji projekta su JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH) i Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma – CSTI (Crna Gora). Partneri na projektu su Općina Ljubuški (BiH), Turistička zajednica ŽZH (BiH), Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja“(BiH) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma – MRT (Crna Gora).

Connecting Separated

Opis

Projekt Connecting Separated (Povezivanje razdvojenog) polazi od rimske ceste koja je povezivala Salonu (Solin) i Bigeste (Ljubuški), te završavala u Naroni (Vid). Mapiranje kulturne i prirodne baštine, gastro ponude i događanja duž navedene rute korak je ka razvijanju zajedničke turističke ponude prekograničnog područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja uporište pronalazi u kulturnoj i prirodnoj baštini.

Poslovni inkubator

Javna ustanova Razvojna agencija Županije ZapadnohercegovačkeHERAG je koordinator u projektuHome grown business“, koji je financiran sredstvima EU putem programa EU za potporu lokalno ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini. U projektu kao partneri sudjeluju Vlada Županije Zapadnohercegovačke, Općina Ljubuški, Udruga gospodarstvenika Posušje i Udruga poljodjelaca u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Ukupna vrijednost projekta je 630.145,05 EUR,a očekivano trajanje projekta je 30 mjeseci.

IMBE Field

Ukupna vrijednost projekta je 689.165,81 EUR, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Partneri na projektu sa BiH strane su JU Razvojna agencija ŽZH- HERAG i Općina Grude, dok su suradnici na projektu  Ministarstvo gospodarstva ŽZH, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH i Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

Roof of rock

Geološki institut je u listopadu 2012. godine kao vodeći partner počeo s izvođenjem projekta RoofOfRock - Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast i prevedenog imena Vapnenac kao zajednički nazivnik prirodne i kulturne baštine duž krške obale Jadranskog mora. 

Projekt Kamen

Projekt „Kamen“ financira se sredstvima Europske unije putem IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina. Vodeći projektni partneri su Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA SD u Republici Hrvatskoj i Agencija za razvoj Zapadno – hercegovačke županije HERAG iz Bosne i Hercegovine.

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631