Projekti

RESILIENT BORDER

 

Projekt RESILIENT BORDER – „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe - Otporna granica'', odobren je u okviru IPA II programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020).  

Ukupna vrijednost projekta je 586.976,36 EUR.

 

PARTNERI NA PROJEKTU

JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH-Vodeći partner), Uprava civilne zaštite ŽZH (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora).

 

PODRUČJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Bosna i Hercegovina: Županija Zapadnohercegovačka, Crna Gora: Općina Herceg Novi

 

TRAJANJE PROJEKTA

24 mjeseca, 01.03.2022. – 29.02.2024. godine.

 

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta je poboljšati sustav prevencije i upravljanja rizicima kako bi se povećala otpornost na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane čovjekom na području Zapadnohercegovačke županije i Općine Herceg Novi.

  

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

SO1 Uspostavljena zajednička struktura suradnje Županije Zapadnohercegovačke i Općine Herceg Novi za unapređenje prekograničnog upravljanja katastrofama

SO2 Ojačani kapaciteti i nadležnosti hitnih službi u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Općini Herceg Novi

SO3 Podignuta svijest javnosti Zapadnohercegovačke županije i Općine Herceg Novi o mjerama prevencije i ponašanju u slučaju prirodnih katastrofa ili katastrofa izazvanih ljudskim faktorom.

PROJEKTNI OUTPUTI

O1: Uspostavljena zajednička suradnja za poboljšanje prekograničnog upravljanja katastrofama

O2: Ojačani kapaciteti hitnih službi

O3: Unaprijeđen poligon za hitne službe Zapadnohercegovačke županije

O4: Organizirane zajedničke promotivne aktivnosti i događanja

CILJNE SKUPINE

  • Državne, regionalne i lokalne samouprave zadužene za civilnu zaštitu (3 u CG i 5 u BiH)

  • Razvojne agencije (1 u CG i 1 u BiH)

  • NVO uključene u upravljanje rizikom od katastrofa (3 u CG i 2 u BiH)

  • Hitne i spasilačke ekipe i vatrogasci (5 ekipa)

AKTIVNOSTI PROJEKTA

A1. Formiranje strukture i članova tima za provedbu projekta, uspostava upravnog odbora, svakodnevno upravljanje i koordinacija.

A2. Uspostava zajedničke strukture suradnje za unapređenje prevencije i upravljanja prekograničnim rizicima (umrežavanje, razmjena iskustava, radionice, studijski posjeti, te daljnje jačanje kapaciteta i suradnje između relevantnih dionika u prekograničnom području).

A3. Formiranje prekograničnog spasilačkog tima, specifične obuke, vježbe i nabava osobne i timske opreme i vozila.

A4. Nadogradnja objekata za obuku hitnih službi u Županiji Zapadnohercegovačkoj

A5. Podizanje svijesti javnosti o mjerama prevencije i ponašanju u slučaju prirodnih katastrofa ili katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem

A6. Razvoj vizualnog identiteta, aktivnosti na društvenim mrežama, organiziranje javnih događaja (Kick off događaj, završna konferencija), digitalne aktivnosti i izrada promotivnih materijala

 

 

 

 

                 

                            

 

 

 

Heritage REVIVED

Projekt: HeritageREVIVED
Naslov projekta: Očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na periferiji urbanih područja

Glavni cilj: Diverzificirati i promovirati kulturno-turističku ponudu povijesnih gradova zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturim turizmom i turizmom doživljaja te uspostavom nove i poboljšanjem postojeće turističke infrastrukture.

FORT-NET

Projekt FORT-NET – ''Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori'', odobren je u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020). Nositelj projekta (koordinator) je Grad Ljubuški. U projektu kao partner sa BIH strane sudjeluje JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG. U projektu kao partneri  sa strane Crne Gore sudjeluju Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

AdriaWealth - Klasterizacijski i kapitalizacijski projekt za Održivi Turizam u Jadranskom području

AdriaWealth je projekt koji kapitalizira rezultate prethodnih projekata koje je financirao IPA Adriatic Program, sa svrhom da olakša postizanje EUSAIR akcijskog plana za sektor Održivog Turizma. AdriaWealth je odobren od strane Upravljačkog tijela IPA Adriatic Programa 2007-2013, na zadnjem pozivu posvećenom kapitalizacijskim projektima na osnovi EUSAIR-a, Europskoj strategiji za Jadransko-jonsku makro regiju, a to se odnosi na prioritet br. 2. Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika, mjera 2.4. Održivi Turizam. (EUSAIR Stup br. 4. Održivi Turizam). Dodijeljeni proračun za projekt iznosi € 1.199.866,00.

Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“

O PROJEKTU

Projekt Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“ financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta je 466.933,55 EUR.

Nositelji projekta su JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH) i Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma – CSTI (Crna Gora). Partneri na projektu su Općina Ljubuški (BiH), Turistička zajednica ŽZH (BiH), Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja“(BiH) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma – MRT (Crna Gora).

Connecting Separated

Opis

Projekt Connecting Separated (Povezivanje razdvojenog) polazi od rimske ceste koja je povezivala Salonu (Solin) i Bigeste (Ljubuški), te završavala u Naroni (Vid). Mapiranje kulturne i prirodne baštine, gastro ponude i događanja duž navedene rute korak je ka razvijanju zajedničke turističke ponude prekograničnog područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja uporište pronalazi u kulturnoj i prirodnoj baštini.

Poslovni inkubator

Javna ustanova Razvojna agencija Županije ZapadnohercegovačkeHERAG je koordinator u projektuHome grown business“, koji je financiran sredstvima EU putem programa EU za potporu lokalno ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini. U projektu kao partneri sudjeluju Vlada Županije Zapadnohercegovačke, Općina Ljubuški, Udruga gospodarstvenika Posušje i Udruga poljodjelaca u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Ukupna vrijednost projekta je 630.145,05 EUR,a očekivano trajanje projekta je 30 mjeseci.

IMBE Field

Ukupna vrijednost projekta je 689.165,81 EUR, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Partneri na projektu sa BiH strane su JU Razvojna agencija ŽZH- HERAG i Općina Grude, dok su suradnici na projektu  Ministarstvo gospodarstva ŽZH, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH i Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

Roof of rock

Geološki institut je u listopadu 2012. godine kao vodeći partner počeo s izvođenjem projekta RoofOfRock - Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast i prevedenog imena Vapnenac kao zajednički nazivnik prirodne i kulturne baštine duž krške obale Jadranskog mora. 

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631