Novosti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture

Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, EU4AGRI će podržati ulaganja u infrastrukturu za aktivnosti povezane s poljoprivredom i ruralnim razvojem, kao što su zelene pijace, tržnice, infrastruktura i usluge za otkup, prodaju i distribuciju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kao i poboljšanje njihove kvalitete i dostupnosti na tržištu te razvoj kanala prodaje i marketinga.

Ukupni raspoloživi budžet namijenjen za ovaj Javni poziv iznosi 1.95 miliona KM.

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijave je 18. juni 2021. godine do 15.00.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijavau kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite i ispunite dokumentaciju za prijavu na javni poziv:

Prilog 1: Obrazac za prijavu

Prilog 2: Budget

Prilog 3: Logički okvir

Prilog 4: Plan aktivnosti

Prilog 5: Pismo namjere

Prilog 6: Pismo namjere o broju korisnika

Prilog 7: Podaci o podnosiocu i upravitelju s listom za provjeru

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim poduzećima i socijalnim zadrugama

Fondacija lokalne demokracije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine, za potrebe projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”, raspisuju javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim poduzećima i socijalnim zadrugama u Bosni i Hercegovini.

Projekt: “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”.

Donator: Europska unija u BIH

Implementatori projekta: Fondacija lokalne demokracije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine

Prijave trebaju biti dostavljene na e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  najkasnije do 13. svibnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više o pozivu, uključujući upute za apliciranje i aplikacijski paket možete preuzeti OVDJE!

USAID objavio prvi poziv za financiranje na Zapadnom Balkanu – Pojedinačna vrijednost nagrade od 30.000 do 500.000 USD

Program Catalyze Innovative Blended Finance, koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), objavio je prvi poziv za financiranje na Zapadnom Balkanu.


Sve zainteresirane i kvalificirane organizacije imaju priliku da podnesu aplikacije i prijedloge za financiranje, što ima za cilj da doprinese rastu malih i srednjih poduzeća u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Program primjenjuje Palladium International grupa, a financira USAID.
Palladium International snažno ohrabruje sve organizacije da prate svoje aplikacije i prijedloge za financiranje uključujući i one organizacije koje nikada nisu direktno ili indirektno dobile financije od USAID-a.

U zavisnosti od raspoloživih sredstava, Palladium namjerava da osigura između 30.000 i 500.000 USD za pojedinačnu vrijednost nagrade, međutim, taj iznos se potencijalno može povećati tokom procesa zajedničkog stvaranja i/ ili ako su na raspolaganju dodatna sredstva za tu inicijativu. Palladium zadržava pravo da financira bilo koji ili nijedan od podnijetih prijava odnosno prijedloga.


Proces odabira će biti u dvije faze koje će postepeno smanjivati broj ponuđača za koje se razmatra konačna mogućnost financiranja. 

Rok za prijavljivanje u prvoj fazi je 17. svibanj, a u drugoj 31. kolovoz. 

Prijave je potrebno dostaviti elektronski na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Svi materijali moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku.

Detalje poziva možete pogledati OVDJE.

Javni poziv za sudjelovanje u programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u Bosni i Hercegovini u okviru projekta DigitalBIZ

Projekt DigitalBIZ, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), objavljuje javni poziv svim pravnim subjektima koji pružaju ili imaju namjeru pružati podršku digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih poduzeća na teritoriju Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih centara.

Projekt DigitalBIZ predviđa podršku za institucionalne partnere, poduzeća i druge relevantne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta, kao i ubrzanje ekonomskog rasta. Pored aktivnosti koje su usmjerene na uključivanje i jačanje kapaciteta relevantnih aktera u ubrzanju transformacije ka digitalnoj ekonomiji, projekt će također pružiti i financijsku podršku mikro, malim i srednjim poduzećima u digitalnoj transformaciji njihovog poslovanja. 

Javni poziv ima za cilj odabrati 10 pravnih subjekata (institucija, organizacija, poduzeća) za sudjelovanje u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih  centara. Podnositelji prijave mogu biti gospodarske komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, inkubatori, akceleratori, inovacijski i istraživački centri, kompetencijski centri pri fakultetima tehničkih i ekonomskih smjerova, klasteri i industrijska udruženjima koja predstavljaju kompanije i slični pravni subjekti.

Odabrani podnositelji prijava će u okviru Projekta biti usmjereni ka unapređenju svojih poslovnih modela, ponude ili usluge za digitalizaciju poslovanja poduzeća u tradicionalnim gospodarskim sektorima. Imati će priliku sudjelovati u sveobuhvatnom programu obuke u trajanju od nekoliko tjedana (periodična obuka prilagođena najboljim praksama online izvođenja). U fokusu obuke je osnaživanje kapaciteta i vještina polaznika za pružanje konsultantskih usluga u digitalnoj transformaciji poduzeća te unapređenje poslovnog/ servisnog modela samih polaznika. Teme će, između ostalog, obuhvatiti upoznavanje sa konceptom digitalnih inovacijskih centara, upravljanje inovacijama, upravljanje digitalnom transformacijom kroz različite poslovne funkcije, facilitaciju obuka itd. Obuka će biti tematski prilagođena potrebama sudionika sa dinamičnim i interaktivnim pristupom učenju. Sudionici će tokom programa također dobiti mentorsku podršku za razvoj servisnih linija u oblasti pružanja konsultantskih usluga za digitalizaciju poslovanja, financijskog i inovacijskog menadžmenta. Po uspješnom okončanju obuke, najbolji polaznici će dobiti priliku za dodatni razvoj kapaciteta i razvoj usluga, te praktični rad sa mikro, malim i srednjim poduzećima čime će pilotirati aktivnosti digitalnog inovacijskog centra. 

Specijalističku i prilagođenu obuku će ispred UNDP-a implementirati stručni tim Ernst & Young, jedan od globalnih savjetodavnih lidera iz oblasti jačanja digitalne ekonomije i digitalizacije poduzeća u regiji i različitim zemljama širom svijeta. 

Više informacija možete naći ovdje:

Tekst javnog poziva 

Prijavni obrazac

Info sesija za pitanja povodom ovog javnog poziva će biti organizirana 23. travnja (petak) 2021. godine sa početkom u 11:00 sati. Sudjelovanje na info sesiji je potrebno potvrditi putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , nakon čega ćete primiti informaciju kako pristupiti istoj. 

Zainteresirani pružatelji usluga za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja (koji su navedeni u tekstu javnog poziva) svoj interes za sudjelovanje u projektu trebaju iskazati:

  • Ispunjavanjem online formulara,  
  • dostavljanjem relevantne dokumentacije, shodno registraciji pravnog subjekta, uključujući: rješenje o registraciji, statut, financijski izvještaji za posljednje dvije godine (ukoliko pravni subjekt priprema iste), CV osoba koje ispred pravnog subjekta sudjeluje u pružanju usluga u domenu digitalizacije.

Prijavom na ovaj javni poziv podnositelji prijave iskazuju spremnost i raspoloživost za sudjelovanje u ovom programu u periodu od: 1. lipanj – 15. srpanj 2021.

Krajnji rok za podnošenje prijava, u skladu sa smjernicama ovog javnog poziva, je 30. travanj (petak) 2021. godine do 17:00 sati što potvrđuje datum završetka ispunjavanja online formulara. Prijave podnesene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail-a), neće biti uzete u razmatranje, kao ni prijave podnesene nakon isteka roka.

2. JAVNI POZIV za obuku za CNC programera/operatera

Na temelju članka 24. stavak 1. točka 1. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine
FBiH“, broj: 45/02) i članka 9. stavak 2. točka 8. Statuta Fondacije Tehnološki park Posušje
(broj: 01-4/20 od dana 17.02.2020 i broj: 16/21 od 07.04.2021.godine.), Upravni odbor
Fondacije Tehnološki park Posušje raspisuje 2. Javni poziv za obuku za CNC programera/operatera.

Cjeloviti sadržaj Javnog poziva možete preuzeti s poveznice:

2.-Javni-poziv-Tehnoloski-park-PosusjePreuzmi

Tehnološki park Posušje: Naprednim tehnologijama do razvoja lokalnog gospodarstva

U Fondaciji Tehnološki park Posušje održan je Dan otvorenih vrata. Prilika je bila to da se gospodarstvenicima i zainteresiranim pojedincima demonstrira zajednički projekt HERAG-a, Sveučilišta u Mostaru i Općine Posušje, a čija je svrha edukacijom omogućiti primjenu novih sofisticiranih tehnologija u proizvodnji, te time bolju konkurentnost na tržištu.

Na svojoj 256. sjednici Vlada Federacije BiH usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027.

Vlada Federacije BiH je, na svojoj 256. sjednici održanoj u Sarajevu u četvrtak, 18. veljače 2021. godine usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH radi razmatranja i konačnog donošenja.

Riječ je o integriranom, multisektorskom strateškom dokumentu koji definira javne politike i usmjerava socioekonomski razvoj na teritoriju FBiH u sljedećih sedam godina. Ona je temelj za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog proračuna i godišnjeg proračuna. Strategija je podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja županija i jedinica lokalne samouprave.

Ovim dokumentom su definirana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta  je definirano 78 mjera za implementaciju.

Prvi cilj je naveden kao ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resursno efikasan i održiv razvoj, a četvrti je ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.

Izdvojeno je i devet ofanzivnih mjera koje najznačajnije utječu na rast gospodarstva i zaposlenosti, što je razlika u odnosu na sve dosadašnje strateške dokumente u FBiH. Puna implementacija ovih devet mjera donosi rast BDP-a u od 9,2 do 13,7 posto godišnje. Prema procjenama, za implementaciju ovih mjera neophodno je osigurati oko 530 miliona KM u toku sedam godina, odnosno 75 miliona KM godišnje.

Inače, u procesu izrade Strategije i konsultacija bilo je uključeno oko 1.400 sudionika, što predstavlja novinu u odnosu na sve dosad urađene strateške dokumente Federacije BiH.

Strategija je pripremljena uz tehničku podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP). Podršku integriranju Ciljeva održivog razvoja u proces izrade Strategije pružila je Vlada Kraljevine Švedske. U pripremi analize stanja i definiranju mjera u oblasti pametne specijalizacije podršku je dala Vlada Republike Češke u okviru partnerstva s UNDP-om za Ciljeve održivog razvoja. Dodatnu podršku je pružio njemački GIZ, koji u ime Vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi “Program jačanja javnih institucija u BiH”.

1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu

Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu.
 
Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „Za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu“
 
Ukoliko prijavitelj - ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 17. ožujka 2021. godine.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-653, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr

Objavljen javni poziv UNDP BiH općinama i gradovima u BiH za izradu zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom

UNDP BiH objavio je javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za pripremu zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

S ciljem upotpunjavanja informacija općinskih planova upravljanja otpadom za donošenje dugoročnih odluka vezanih za ovu oblast, kroz ovaj javni poziv je planirana izrada zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišni prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

Studije izvodljivosti će obuhvaćati procjenu i testiranje različitih nisko-karbonskih alternativa vezanih za: pogonska goriva koja koriste vozila za transport otpada, optimiziranje ruta transporta otpada, kapacitet i opterećenost vozila, korištenje informacijskih tehnologija u ovoj oblasti itd.
Doprinos pripreme zelenih logističkih shema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za JLS u FBiH se ogleda u:

– konzistentnoj implementaciji i ispunjavanju ciljeva općinskih i/ili županijskih planova upravljanja otpadom, ali i ciljeva Federalnog plana upravljanja otpadom

– uspostavljanju okvira za održivo postupanje sa otpadom kroz održivo upravljanje proizvedenim otpadom što podrazumijeva i smanjenje pripadajućih emisija plinova sa efektom staklenika

– otvaranju mogućnosti za povećanje broja domaćinstava obuhvaćenih organiziranom sakupljanjem otpada

– otvaranju mogućnosti za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu

– otvaranju mogućnosti za poboljšanje infrastrukture za upravljanje komunalnim otpadom

– identificiranje “crnih točaka” u sustavu i stvaranje preduvjeta za njihovo uklanjanje

Rok za dostavljanje prijava je 15. veljače 2021. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: [email protected]
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631