Projekti

Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom – IC SMED

Nositelj projekta: Fakultet  strojarstva, računarstva i elektrotehnike – Sveučilišta u Mostaru

Partner: JU Razvojna agencija ŽZH - HERAG

Partnerska poduzeća:
Weltplast d.o.o. Posušje; TEM Mandeks d.o.o. Široki brijeg;
Škutor d.o.o. Mostar; SIK d.o.o. Mostar i MA-COM d.o.o. Stolac.

Ukupna vrijednost projekta: 606.662,00  KM

Trajanje projekta: 18 mjeseci počevši od rujna 2020. godine.

Opći cilj jest poboljšanje konkurentnosti i inovacija izvozno orijentiranih MSP-a metalopreređivačkog sektora (uključujući srodne aktivnosti plastike i elektroindustrije), poboljšanje poslovnog okruženja za rast i razvoj MSP iz sektora prerade metala pružanjem potpore istih u razvoju i primjeni inovacijskih tehnologija i digitalnih poslovnih modela kroz Centar za digitalizaciju.

Ciljani MSP-i će imati koristi od digitalizacije poslovnih procesa i uvođenja novih poslovnih modela, što će omogućiti njihovu poslovnu optimizaciju, smanjenje troškova i povećanu produktivnost. Jačanjem svoje konkurentnosti, ciljana MSP će povećati svoj izvoz i promet i što je najvažnije - zadržati i stvoriti nova radna mjesta.

Projektom će se uspostaviti Centar za digitalizaciju u Mostaru, opremit IoT Laboratorija u sklopu Tehnološkog parka u Posušju i podržati primjena inovativnih pristupa u industriji. Stvoriti preduvijete za povećanje razine industrijske zrelosti u tvrtkama u skladu s razinom Industrije 4.0 prijenosom znanja, poticanjem inovacija i umrežavanjem.

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije - Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.

Više u ovoj kategoriji: « FORT-NET Heritage REVIVED »

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631