Projekti

AdriaWealth - Klasterizacijski i kapitalizacijski projekt za Održivi Turizam u Jadranskom području

AdriaWealth je projekt koji kapitalizira rezultate prethodnih projekata koje je financirao IPA Adriatic Program, sa svrhom da olakša postizanje EUSAIR akcijskog plana za sektor Održivog Turizma. AdriaWealth je odobren od strane Upravljačkog tijela IPA Adriatic Programa 2007-2013, na zadnjem pozivu posvećenom kapitalizacijskim projektima na osnovi EUSAIR-a, Europskoj strategiji za Jadransko-jonsku makro regiju, a to se odnosi na prioritet br. 2. Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika, mjera 2.4. Održivi Turizam. (EUSAIR Stup br. 4. Održivi Turizam). Dodijeljeni proračun za projekt iznosi € 1.199.866,00.AdriaWealth namjerava učinkovito doprinijeti diversifikaciji turističke ponude u Jadransko-jonskom području, počevši od prethodnih uspješnih iskustava u sektoru. AdriaWealth prenosi znanje i potiče dijeljenje najboljih primjera iz prakse; uključuje dionike i donositelje odluka kako bi se utjecalo i oblikovati politiku sektora; provodi umrežavanje i aktivnosti klasterizacije usvajajući križ-inovacijske i društveno-inovacijske metode.

AdrianWealth ima za cilj stvoriti niz javno-privatnih mreža za provedbu rezultata u oblasti Održivog Turizma i nastao je iz određene namjere Tourism, Economics of Culture and Territorial Valorization Department Regije Puglia i Teatro Pubblico Pugliese.
Projekt okuplja lidere pet prethodnih projekata koji se financiraju iz IPA Adriatic Programa (Archeo.S, ArTVision, RoofOfRock, MedPaths i Adriacold) te je izrađen plan rada koji uključuje pravljenje pet velikih tematskih sastanaka, u kojima će se susresti kreatori politika i interesne skupine da se sklope sporazumi o suradnji i razvijaju strateške inicijative koje utječu na rast i razvoj u turizmu.

Partneri uključeni u projekt: Teatro Pubblico Pugliese / Vodeći partner (Italija), Puglia Regija (Italija), AREA Science Park iz Trsta (Italija), rera SD - Razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije (Hrvatska), Institut za Geološka istraživanja Slovenije (Slovenija), Općina Fier (Albanija), Razvojna agencija ŽZH- HERAG (Bosna i Hercegovina). Pridruženi partneri: Dura - Razvojna agencija Dubrovnika (Hrvatska), Nacionalni institut za kulturu zaštitu kulturne baštine Slovenije (Slovenija) i na Sveučilištu Prayer (Italija).

Ciljani rezultati projekta:
•    novi projekti dogovoreni među partnerima i drugim institucijama;
•    pravljenje instrumenata kao što su Banka rezultata IPA Adriatic odobrenih projekata;
•    radionice za prenošenje znanja, najboljih praksi i vještina i stvaranje novih proizvoda za tržište;
•    stvaranje nekoliko mreža: kazališta, muzeja, filmskih povjerenstava u Jadransko-jonskoj makro regiji.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631