Novosti

FMRPO objavilo javni poziv za odabir korisnika sredstava tekućih transfera-grant

FMRPO objavilo javni poziv za odabir korisnika sredstava tekućih transfera-grant FMRPO objavilo javni poziv za odabir korisnika sredstava tekućih transfera-grant

Mostar – dana 31. 08. 2011. godine, na temelju tačke VI Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvurazvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni konkurs za za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera – grant.

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera - grant, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za osam projekata:

1.    Izgradnja poduzetničkih zona

2.    Poticaji inovatorima-pojedincima

3.    Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja

4.    Poticaj udruženjima poduzetnika/ca i obrtnika/ca i obrazovnim institucijama

5.    Izgradnja inovativnog gospodarstva (uvođenje ISO standarda, osiguranje CE

znaka, inovacije, transfer znanja i tehnologija)

6.    Poticaji tradicionalnim i starim obrtima

7.    Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

8.    Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Izbor korisnika finansijskih sredstava vrši Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava, koje ima zadatak da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/09), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera i ovog natječaja, izvrši rangiranje korisnika grant finansijskih sredstava. Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Potrebna dokumentacija za sudjelovanje na Javnom konkursu može se preuzeti u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati ili elektronskim putem na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba) pod izbornikom KONKURS-POTICAJI 2011.

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 30.09.2011.godine

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631