Projekti

IMBE Field

IMBE Field IMBE Field

Ukupna vrijednost projekta je 689.165,81 EUR, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Partneri na projektu sa BiH strane su JU Razvojna agencija ŽZH- HERAG i Općina Grude, dok su suradnici na projektu  Ministarstvo gospodarstva ŽZH, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH i Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

logo.imbe.2013
U projektu kao partneri iz Republike Hrvatske sudjeluju Splitsko dalmatinska Županija i Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Ukupan proračun kojim raspolaže BiH strana iznosi 327.373,75 EUR. Iznos bespovratnih sredstva koja će se dobiti od EU iznosi 277.907,58 EUR, preostali iznos od 49.466,17 EUR (15,11%) sufinanciraju JU Razvojna agencija ŽZH- HERAG i Općina Grude.

Svečanom potpisivanju ugovora su prisustvovali ravnatelj JU Razvojne agencije ŽZH- HERAG Ivan Jelčić, općinski načelnik Ljubo Grizelj, predsjednik Općinskog vijeća Draženko Vranješ, Splitsko dalmatinski dožupan Ante Šošić, Imotski gradonačelnik Ante Đuzel i brojni drugi.

Neki od očekivanih ciljeva  projekta su: trajna prekogranična koordinacijska suradnja za održivo upravljanje vodnim resursima za Imotsko-Bekijsko polje; podizanje svijesti o mogućnostima za financiranje iz Strukturnih fondova Europske unije; izrada idejnog rješenje za sustav navodnjavanja i odvodnje na području Imotsko-Bekijsko polja; izrada studija utjecaja okoliš i smanjenje onečišćenih područja na Imotsko-Bekijskom polju.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631