Projekti

COMPETE PLAMET

JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP-a U SEKTORU METALA I PLASTIKE KROZ RAZVIJANJE MREŽE ZNANJA I ZAJEDNIČKE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE „COMPETE PLAMET“

O PROJEKTU
Projekt „COMPETE PLAMET“ financira Europska unija u okviru programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.603.369,21 EUR od čega je kroz projekt financirano 85% odnosno 1.362.863,82 EUR.Nositelj projekta je JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG(BiH).Partneri na projektu su: Općina Posušje(BiH), te JU Razvojna agencija Šibenski Kninske županije (HR).
TRAJANJE PROJEKTA
Projekt je počeo 15.10.2017 godine,te će trajati do 14.10.2019 godine.
CILJ PROJEKTA
Glavni cilj projekta  Compete Plamet  je poboljšati institucionalnu podršku i usluge malim i srednjim poduzećima,u sektoru metala i plastike u Zapadnohercegovačkoj županiji (ŽZH) u BiH i Šibensko-kninskoj županiji (ŠKŽ) u RH. Jedan od važnih ciljeva projekta je okupiti predstavnike poduzetnika, javnog sektora, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih institucija i predstavnike istraživanja i razvoja u Mrežu znanja, koja ima za cilj raditi na uklanjanju prepreka većoj konkurentnosti poduzetnika i zajednički definirati aktivnosti koje će voditi povećanju konkurentnosti poduzeća u sektoru metala i plastike u ŽZH i ŠKŽ.  Navedene aktivnosti definirati će se Akcijskim planom Mreže znanja koji će biti rezultat provedbe ukupno 3 radionice strateškog i akcijskog planiranja.
AKTIVNOSTI
-prekogranična mreža znanja za metal i plastiku,
-osnovana i opremljena 2 tehnološka parka za metal i plastiku,
-razvijena 2 organizacijska riješenja za isporuku novih i kvalitetnih usluga i CNC podrška ciljanoj skupini kroz osposobljavanje osoba/suradnika,
-opremanje Poduzetničkog inkubatora(Šibenik) Podi sa 4 CNC stroja,te Posušje 3 CNC stroja,
-Tec Park u poslovnoj zoni „Osrdak“(opremljeno s 1 CNC rezačem,1 CNC glodalicom,1 injekcijskim plastičnim strojem za oblikovanje i kompresor
-poboljšanje vanjske infrastukture Tec-Parka.

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631