Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“ Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“
01 Velj 2016

Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“

Prekogranični projekt „TEMATSKE RUTE SREDNJOVJEKOVNE HERCEGOVE ZEMLJE - TEMA SREDNJI VIJEK“ predstavljen je u petak, 29. siječnja 2016. Godine u poduzetničkom inkubatoru HIPod u Ljubuškom.

Prisutnima su se obratili Ivan Jelčić ravnatelj Heraga, Stanislava Pavlovic Kosović ispred NVO Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Podgorice , Zvonko Saveljić, rukovoditelj Direkcije za posebne oblike turizma i turističku infrastrukturu Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i Ante Vujnović ravnatelj Javne ustanove "Radimlja" Stolac.

Projekt Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“ financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta je 466.933,55 EUR. Nositelji projekta su JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH) i Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma – CSTI (Crna Gora). Partneri na projektu su Općina Ljubuški (BiH), Turistička zajednica ŽZH (BiH), Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja“ (BiH) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma – MRT (Crna Gora).

PODRUČJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Bosna i Hercegovina: Županija Zapadnohercegovačka i Hercegovačko-neretvanska županija;

Crna Gora: Općine - Plužine, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Nikšić, Kotor i Herceg Novi

TRAJANJE PROJEKTA

24 mjeseca počevši od 27.11.2015 godine.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i uspostavi prekogranične suradnje ekonomskih aktera u turizmu i primarnom sektoru u graničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

Razviti i standardizirati nove i jačati postojeće visoko kvalitetne itinerere temeljene na zajedničkoj atraktivnoj povijesnoj, zemljopisnoj i prirodnoj vrijednosti u području kao glavnom potencijalu za ekonomski rast.

OČEKIVANI REZULTATI

-          Uspostavljena/održana gospodarska suradnja u ciljanom području

-          Funkcionalno opremljena i označena kulturna i turistička infratsruktura zahvatima manjih razmjera

-          Mapirane dostupne i potencijalne turističke vrijednosti i usluge u ciljanom području

-          Dizajnirani za tržište standardizirani i atraktivni itinereri različitog trajanja, unaprijeđena javno-privatna suradnja

-          Dionici u turizmu educirani za razvoj turističke ponude temeljene na potencijalima područja i za pružanje usluga više kvalitete te pokretanje poslovnih start-up inicijativa

-          Dizajnirani itinereri ponuđeni na ciljanom turističkom tržištu

-          Visokokvalitetni turistički promotivni alati koji predstavljaju ukupnu ponudu cijelog područja su funkcionalni i prezentirani ciljanom tržištu

-          Šire grupe dionika uključene u provedbu projekta, pojačani i multiplicirani projektni rezultati

CILJANA SKUPINA

-          Regionalne i lokalne vlasti (2 Županije u BiH i 6 Općina iz Crne Gore uključene u projekt)

-          6 Turističkih zajednica na lokalnom i regionalnom nivou

-          15 Turističkih agencija i Turoperatora

-          300 osoba iz Ruralnih domaćinstava i nezaposlenih osoba

-          3 Udruženja i institucije iz oblasti kulture

 

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

-          Upravljanje projektom , monitoring i evaluacija

-          Razvoj turističke infrastrukture manjeg razmjera na tematskoj ruti Herceg Stjepana koja uključuje :

-          Radove na uređenju i asfaltiranju ceste prema tvrđavi u Ljubuškom

-          Nabava opreme i kostima za povijesnu „Gardu herceg Stjepana“ u Ljubuškom

-          Manji infrastrukturni zahvati na uređenju 4 lokacije u Crnoj Gori

-          Detaljna procjena i analiza turističkih vrijednosti u ciljanom projektnom području

-          Prezentacija rezultata mapiranja i dizajna itinerera

-          Edukativne aktivnosti i radionice

-          Promocija/Marketing zajedničke turističke ponude

 

  • Ispis
  • Pošalji e-mail
Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje, 88240, BiH
info@herag.ba 
Tel:+38739/681-631 
Fax:+38739/681-631