Herag Herag
25 Velj 2014

O nama

Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG je neprofitna ustanova sa sjedištem u Posušju. Utemeljena je od strane Vlade ŽZH u skladu sa njenim strateškim opredjeljenjem, a radi trajnog obavljanja djelatnosti upravljanja i koordinacije razvojnih resursa, stvaranja pretpostavki za razvojni poduzetnički ambijent i poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, formiranje kreditno-jamstvenog fonda za poticanje i razvitak poduzetništva, a sve u cilju stalnog povećanja zaposlenosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Cilj

Osnovni cilj agencije je priprema i provođenje strateškog plana razvoja Županije, unaprijeđenje i koordiniranje postojećih razvojnih aktivnosti u skladu s vizijom Razvojne agencije. Pružati podršku županiji, jedinicama lokalne samouprave, malom i srednjem poduzetništvu, te ostalim institucijama i organizacijama u svrhu socijalno ekonomskog razvoja regije.

Misija

Misija HERAG-a je doprinijeti ubrzanijem gospodarskom razvoju Županije Zapadnohercegovačke jačanjem sektora malog i srednjeg poduzetništva, kao temeljnog nositelja ukupnog razvoja svakog gospodarstva, biti u službi novih tehnologija i ideja kroz podršku poslovnim subjektima, nevladinim organizacijama i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, gospodarskoj samoodrživosti i stabilnosti Županije Zapadnohercegovačke.

Vizija

Vizija HERAG-a je postati vodeća institucija u Županiji Zapadnohercegovačkoj na području privlačenja stranih investicija, poticanju istraživanja, razvoju poslovne suradnje i novih tehnologija u malom i srednjem proizvodnom sektoru, poljoprivredi i turizmu.

Ativnosti agencije:

Strateško planiranje razvitka malog i srednjeg proizvodnog poduzetništva i provedbu ostvarivanja tih planova pripremu i izradu projektne dokumentacije za razvojne projekte Županije pružanje pomoći početničkom proizvodnom i malom proizvodnom, poduzetništvu i obrtništvu putem javnih poziva za dodjelu financijske potpore razvitku proizvodnog poduzetništva pružanje financijske i stručne potpore razvitku inovacija te pravnoj zaštiti intelektualnog kapitala i industrijskog vlasništva uspostavu proizvodno-poslovnih zona u općinama i uspostavu županijskih poslovno-industrijskih zona pružanje financijske i stručne potpore razvitku inovacija te pravnoj zaštiti intelektualnog kapitala i industrijskog vlasništva financijske potpore kreiranju i cjelovitoj izradi proizvodnih programa potrebnih svim kategorijama proizvodnog poduzetništva Županije stavljanje u funkciju potpornih instrumenata razvitka malog i srednjeg proizvodnog poduzetništva, kao što su: kreditno-jamstveni fond, proizvodni inkubatori, inkubatori proizvodnih programa i inkubatori za inkubaciju proizvodnih poduzetnika pružanje pružanje potpore razvitku ljudskih potencijala (resursa) u Županiji i općinama te u nevladinom sektoru za pristup i korištenje pred pristupnih i pristupnih fondova Europske unije, kao i fondova, odnosno sredstava prekogranične razvojne suradnje za izradu i podnošenje razvojnih projekata sukladno metodologiji i pravilima Europske komisije i tih fondova potporu razvitku poduzetništva i obrtništva u izradi razvojnih projekata na polju uvođenja novih komunikacijskih i informacijskih tehnologija i ostalih novih tehnologija uspostavu partnerskih odnosa institucija vlasti s privatnim sektorom Županije u cilju razvitka gospodarstva i razvitka Županije općenito suradnju sa: Federalnim Ministarstvom razvoja poduzetništva i obrta, s lokalnim županijskim i regionalnim razvojnim udruženjima, sa sveučilištima na polju razvitka malog i srednjeg proizvodnog poduzetništva i razvitka općenito, s ekonomskom dijasporom i inozemnim ulagačima u Županiju, s općinama Županije na provođenju svih aktivnosti u cilju potpore i razvitka proizvodnog poduzetništva i obrtništva i gospodarstva općenito, sa Županijskom Gospodarskom komorom, Županijskom obrtničkom komorom, s drugim županijama Federacije Bosne i Hercegovine na polju razvitka proizvodnog poduzetništva suradnju i sudjelovanje Županije u razvojnim projektima koje međunarodna zajednica provodi u Federaciji Bosne i Hercegovine i na razini Bosne i Hercegovine; prekograničnu suradnju s institucijama Republike Hrvatske i drugim regijama zemalja u okruženju, a od interesa za razvitak županijskog poduzetništva i gospodarstva općenito obavlja i sve druge poslove od interesa za Županiju i razvitak županijskog poduzetništva i obrtništva koje joj Vlada stavi u zadaću.

  • Ispis
  • Pošalji e-mail
Više u ovoj kategoriji: Galerija »
Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje, 88240, BiH
info@herag.ba 
Tel:+38739/681-631 
Fax:+38739/681-631