EU ProLocal
19 Ožu 2017

EU ProLocal

Naziv programa: Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal

Ukupna vrijednost: 13 miliona eura

Izvor sredstava: Europska Unija financira 9 milion eura za implementaciju projekta; ostatak sredstava osigurala je Njemačka vlada.

Implementator: Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH

Trajanje: 1.1.2016 - 31.12.2018.


EU ProLocal ima za cilj doprinijeti dinamičnijem ekonomskom i socijalnom razvoju u Bosni i Hercegovini jačanjem konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Fokus Programa su mala i srednja poduzeća iz 4 ključna ekonomska sektora u BiH (drvno-prerađivački, metalo-prerađivački, agrobiznis i turizam) u 20 odabranih partnerskih općina.

U okviru svog djelovanja, EU ProLocal će podržati uključivanje lokalnih kompanija u međunarodne lance vrijednosti promovirajući u isto vrijeme ostvarivanje ekonomske sinergije kroz poslovna umrežavanja. Uvažavajući značaj lokalne samouprave za razvoj privatnog sektora, Program će promovirati i partnersko upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem podržavajući dijalog između javnog i privatnog sektora.

Osim toga, Program će pomoći odabranim partnerskim općina da pružaju usluge koje su u skladu sa potrebama privatnog sektora. Pri tome, Program se vodi europskim dokumentom koji predstavlja okvir za kreiranje povoljnijeg poslovnog okruženja – “SmallBusinessAct for Europe”.

Program uključuje i bespovratna sredstava za mala i srednja poduzeća i razvojna partnerstva, ukupne vrijednosti 4 miliona eura koja će se dodijeliti kroz javne natječaje u 2016. i 2017. godini.

  • Ispis
  • Pošalji e-mail
Više u ovoj kategoriji: « IPA II
Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje, 88240, BiH
info@herag.ba 
Tel:+38739/681-631 
Fax:+38739/681-631