Obavijest o dodjeli Ugovora o nabavi robe
04 Srp 2018

Obavijest o dodjeli Ugovora o nabavi robe

SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE / OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA O NABAVI ROBE

Lathe machine with tools and Milling machine with tools /

Tokarilica sa alatima i Glodalica sa alatima

Posušje, Bosnia and Herzegovina / Posušje, Bosna i Hercegovina

 

1. Type of procedure / Vrsta postupka

   Local open tender procedure / Lokalni otvoreni natječajni postupak

2. Publication reference and date of the contract notice / Broj objave i datum obavijesti o ugovoru

CP/SUP/007, April 13, 2018 / CP/SUP/007, 13.4.2018.

3. Lot number and lot title / Broj i naziv grupe nabave

Not applicable / Nije primjenjivo

4. Contract number and value / Broj i vrijednost ugovora

     CP/SUP/007 (03-06-28-48/18-6 Contracting Authority, 07/18 Contractor), 186.726,97 EUR / CP/SUP/007 (03-06-28-48/18-6 Ugovarateljno tijelo, 07/18 Ugovaratelj), 365.206,20 KM

5. Date of award of the contract / Datum dodjele ugovora

June 22, 2018. / 22.06.2018.

6. Number of tenders received / Broj zaprimljenih ponuda

One / jedna

7. Name, address and nationality of successful tenderer / Naziv, adresa i državljanstvo uspješnog ponuditelja

     Plankos alati d.o.o., Podhum b.b., 80101 Livno, Bosnia and Herzegovina / Plankos alati d.o.o., Podhum b.b., 80101 Livno, Bosna i Hercegovina

8. Duration of contract / Trajanje ugovora

5 months / 5 mjeseci

9. Contracting Authority / Ugovarateljno tijelo

     Public Institution Development agency of WHC – HERAG, Blidinjska 1., 88240 Posušje, Bosnia and Herzegovina / Javna Ustanova Razvojna agencija ŽZH – HERAG, Blidinjska 1., 88240 Posušje, Bosna i Hercegovina

10. Legal basis / Pravna podlogaF

Financing Agreement for Interreg-IPA CBC Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina- Montenegro 2014-2020 (IPA II) CCI2014TC1615CB004 between the Government of the Bosnia and Herzegovina and the European Comission/ Sporazum o financiranju za Interreg IPA trilateralni Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014-2020 (IPA II) CCI2014TC1615CB004 između Vlade Bosne i Hercegovine i Europske komisije.

Subsidy Contract Number 2017-HR-BA-ME265 from October 7, 2017/ Broj ugovora o subvenciji 2017-HR-BA-ME265 od 07.10.2017.

  • Ispis
  • Pošalji e-mail
Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje, 88240, BiH
info@herag.ba 
Tel:+38739/681-631 
Fax:+38739/681-631