HERAG

Razvojna agencija ŽZH

Osnovni cilj agencije je priprema i provođenje strateškog plana razvoja Županije...

HIPod

Poduzetnički inkubator

Poduzetnički inkubator Županije Zapadnohercegovačke- HIPod osnovan je u okviru projekta “Home Grown Business”

Detaljnije

EU Fondovi

IPA - Instrument predpristupne pomoći

Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi, jedinstveni financijski instrument Europske unije

Strategija Razvoja

Ciljevi:

Ekonomski jaka, Društveno odgovorna i Efikasno organizirana Županija

Novosti i događanja

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje, 88240, BiH
info@herag.ba 
Tel:+38739/681-631 
Fax:+38739/681-631